Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: REFERAT FRA ESTLANDSTUR FOR BUA OG HF VED HEMNE VGS. LUNSJMØTE

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/164
Fra/til: Trøndelag Fylkeskommune
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: 2HF & 2BUA - ØKONOMISK STØTTE TIL BARN OG VOKSNE I ESTLAND
Unntatt off:
Dokument: