Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD ASSISTENT 100 % STILLING

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1126
Fra/til: Mari Hellandsjø
Saksbehandler: Wenke Hyttnes
Enhet: Grøtnes barnehage
Sak: REKRUTTERINGSSAK 100 % STILLING ASSISTENT REF. 271
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: