Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD LÆREPLASS I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1207
Fra/til: Tian Sæther
Saksbehandler: Siv Tove Sødal
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK LÆREPLASS I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: