Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD LÆRER

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1236
Fra/til: Johanna Elin Josefsdottir
Saksbehandler: Lisbeth Gjengstø
Enhet: Svanem skole, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK LÆRER 60 % FAST STILLING SVANEM SKOLE OG SFO REF. 296
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: