Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD LÆRER

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1234
Fra/til: Johanna Elin Josefsdottir
Saksbehandler: Wenche Johansen
Enhet: Vinjeøra skole, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK LÆRER 62% FAST STILLING VINJEØRA SKOLE OG SFO REF. 297
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: