Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: STABSMØTE - ENHET FOR KULTUR, 14.05.2018

Dato: 14.05.18
Type: Notat
Saksnr: 18/167
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Kultur og fritid
Sak: STABSMØTER - ENHET FOR KULTUR 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §14, jfr. Fvl. §13
Dokument: