Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - PRIORITETSVIKELSE

Dato: 14.05.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1009
Fra/til:
Saksbehandler: Arnt Joar Moen
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: PRIORITETSVIKELSE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: