Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KOPI AV AVTALE OM GJENSIDIG BISTANDSAVTALE MELLOM BRANN- OG REDNINGSVESEN I HALSA-HEMNE

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2214
Fra/til: Halsa og Hemne kommuner
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: MULIG BRANNSAMARBEID - RINDAL, SURNADAL, HALSA, HEMNE, AURE, SMØLA
Unntatt off:
Dokument: