Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SLUTTBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD

Dato: 14.05.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/1346
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag, Miljødirektoratet, Trøndelag Fylkeskommune, Fiskeridirektoratet region Midt, Forum for natur og friluftsliv avd. Trøndelag, Vitsømarka utmarkslag ved leder
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: NATURMANGFOLD I KOMMUNEPLANARBEIDET
Unntatt off:
Dokument: