Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ENDRING AV TILLATELSE TIL TILTAK FOR TILTAK OPPFØRING AV LEILIGHETSBYGG M/PARKERINGSKJELLER

Dato: 14.05.18
Type: Utgående
Saksnr: 15/779
Fra/til: Sørli arkitekter as
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HEMNE PROSJEKT - LEILIGHETSBYGG
Unntatt off:
Dokument: