Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, PP-RÅDGIVER, 20 % STILLING FOR PERIODEN 01.05.18 - 31.08.18

Dato: 14.05.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2996
Fra/til: Marit Liabø Sandvik
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - SODIN SKOLE 2018 - DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off:
Dokument: