Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGULERINGSPLAN TUNBAKKEN 1.GANGSBEHANDLING GNR 102 BNR 161 OG 810

Dato: 14.05.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/1495
Fra/til: Sørli arkitekter as
Saksbehandler: Daniel Lossius
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REGULERINGSPLAN TUNBAKKEN
Unntatt off:
Dokument: