Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST

Dato: 14.05.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1496
Fra/til: Anette Stamnes Valås
Saksbehandler: Solfrid Johanne Spjøtvold
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: ARBEIDSAVTALE ANETTE STAMNES VALÅS
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: