Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM ENDRING/OVERFLYTTING AV BARNEHAGEPLASS, REFNRWEB:N8DCK8

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/261
Fra/til:
Saksbehandler: Randi Vaagan
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ENDRING AV PLASS I BARNEHAGE 2018/2019
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: