Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING TIL BRANNVESENET ANG. SANKTHANSFEIRING

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/408
Fra/til: Leira Velforening v/ Runar Nordgård
Saksbehandler: Trygve Hauge
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MELDING TIL BRANNVESENET OM ARRANGEMENT 2018
Unntatt off:
Dokument: