Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM YRKESSKADE ELLER YRKESSYKDOM PÅFØRT ELEV/STUDENT

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2962
Fra/til:
Saksbehandler: Randi Vuttudal
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: ELEVSKADE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl §13, jfr. FVL §13 1.ledd nr.1
Dokument: