Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ATTESTER

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1094
Fra/til: Andrea Mæhlen
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTDANNING/PRAKSIS - ANDREA MÆHLEN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: