Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 43 BNR 27 OG 28

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1471
Fra/til: Doris Marlaug Høiseth
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: DORIS M HØISETH- KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 43 BNR 27 OG 28
Unntatt off:
Dokument: