Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VURDERINGSNOTAT LÆRER 100 % MIDLERTIDIG STILLING SOM LÆRER VED SODIN SKOLE OG SFO REF. 282

Dato: 12.06.18
Type: Notat
Saksnr: 18/1209
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % MIDLERTIDIG STILLING SOM LÆRER VED SODIN SKOLE OG SFO REF. 282
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §25, jfr. Fvl. §13
Dokument: