Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ANMODNING OM UTTALELSE KÅRØYAN FJELLGÅRD - SERVERING OG SKJENKEBEVILLING - VINJEFJORDSKROA

Dato: 14.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1467
Fra/til: Lensmannen i Hemne og Snillfjord
Saksbehandler: Liv Mary Berdal Engvik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: KÅRØYAN FJELLGÅRD - SERVERING OG SKJENKEBEVILLING - VINJEFJORDSKROA
Unntatt off:
Dokument: