Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET AVTALE OM LEIE AV HEMNE SAMFUNNSHUS FAGERVOLD AS

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2117
Fra/til: Fagervold AS
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTLEIE AV HEMNE SAMFUNNSHUS 2018
Unntatt off:
Dokument: