Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ STILLING SOM ASSISTENT I HEMNE KOMMUNE

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1141
Fra/til: Espen Westgaard
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REKRUTTERINGSSAK ASSISTENT 100% STILLING - PROSJEKT KARTLEGGING
Unntatt off:
Dokument: