Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SOMMERFERIE- TILBUD OM KJØP AV DAGER

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/3
Fra/til: Foresatte
Saksbehandler: Wenche Johansen
Enhet: Vinjeøra skole, SFO
Sak: DIVERSE SKRIV - VINJEØRA SKOLE/SFO 2018
Unntatt off:
Dokument: