Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAKSBEHANDLINGSGEBYR.

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/965
Fra/til: Daniel Thoresen Lossius
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: DANIEL LOSSIUS FRADELING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL.
Unntatt off:
Dokument: