Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SKOGOPPDATERING I AR5 FOR HEMNE KOMMUNE

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/492
Fra/til: Norsk Institutt for bioøkonomi
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SKOGBRUK 2018
Unntatt off:
Dokument: