Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: DELEGERING FRA LEDER FELLESTJENESTER TIL SAKSBEHANDLER GABRIELLA ZETTERSTRØM

Dato: 12.06.18
Type: Notat
Saksnr: 18/336
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: DELEGERING FRA AVDELINGSLEDERE RÅDMANNENS STAB 2018
Unntatt off:
Dokument: