Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM KONTROLL AV VANNMÅLER NR B5 024415/01

Dato: 21.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/82
Fra/til: Jan Bergdal
Saksbehandler: Solveig Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: MELDING OM MONTERING/KONTROLL AV VANNMÅLER 2018
Unntatt off:
Dokument: