Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTVIDELSE AV BARNEHAGEKAPASITET KYRKSÆTERØRA

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/888
Fra/til: Grøtnes bhg
Saksbehandler: Svein Johny Forren
Enhet: Grøtnes barnehage
Sak: UTVIDELSE AV BARNEHAGEKAPASITET
Unntatt off:
Dokument: