Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET AVTALE OM FASTE TRENINGSTIDER 2018/2019

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/817
Fra/til: KIL Allidrett v/ Kathrine Hageskal
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN 2018/2019
Unntatt off:
Dokument: