Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 125 BNR 21

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1313
Fra/til: Håvard Magne Vassli
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 118 - GNR 138
Unntatt off:
Dokument: