Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ASSISTENT 50% STILLING 06.06- 06.07.18

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/3546
Fra/til: Aina Moe
Saksbehandler: Wenke Hyttnes
Enhet: Grøtnes barnehage
Sak: ARBEIDSAVTALE - AINA MOE
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: