Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FAKTURA SKOGOVERSIKTER HEMNE KOMMUNE

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/3274
Fra/til: Foran Norge AS
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SKOGBRUKSPLANLEGGING 2016 -2019
Unntatt off:
Dokument: