Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET LEIEAVTALE FOR KOMMUNALE TRYGDELEILIGHETER TRYGDEBOLIG 3, LEILIGHET NR10B

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1477
Fra/til: Anders Rustli
Saksbehandler: Eli Mette L. Vitsø
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: HUSLEIEKONTRAKTER - PLEIE OG OMSORG 2018
Unntatt off:
Dokument: