Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILSYNSRAPPORT GNR 70 BNR 12

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/41
Fra/til: Ingvar Norleiv Nilsen
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILSYN MED FYRINGSANLEGG 2018
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: