Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING SOM LÆRER I HEMNE KOMMUNE

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1208
Fra/til: Siri Sørensen
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % MIDLERTIDIG STILLING VED SODIN SKOLE OG SFO REF. 281
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: