Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAMSVARSERKLÆRING GR 43 BR 50

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 15/1146
Fra/til: SL Maskin AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: GUNN SAGØY M/FLERE - UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN GNR 43 BNR 50, 83, 87 OG 107
Unntatt off:
Dokument: