Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: NOMINER TIL PRISEN "ÅRETS FRIVILLIGHETSKOMMUNE" 2018

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1693
Fra/til: KS Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: FRIVILLIGHETSPRISEN
Unntatt off:
Dokument: