Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAKSBEHANDLINGSGEBYR.

Dato: 12.06.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1939
Fra/til: Bjørn Myhre
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TROND SAGØY OG STINE RUSTLI SOLHAUG. CARINA OG BJØRN MYHRE - DELING AV GRUNNEIENDOM/KARTFORRETNING
Unntatt off:
Dokument: