Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE PEDAGOGISK LEDER 100 % STILLING 29.05.18-26.06.18

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1885
Fra/til: Kari Lund Hårstad
Saksbehandler: Elin Bondhus Bakken
Enhet: Vinje barnehage
Sak: ARBEIDSAVTALE HÅRSTAD KARI LUND
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: