Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AUTORISASJON - LEGE LASSE OLSEN ROSSVOLL

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1490
Fra/til: Helsedirektoratet
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ARBEIDSAVTALE LASSE OLSEN ROSSVOLL
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: