Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KJØREBOK VX 38672 FEB. 2015 - MAI 2018 PSYKISK TJENESTE

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/15
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Eli Mette L. Vitsø
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: KJØREBOK KOMMUNALE BILER 2018
Unntatt off:
Dokument: