Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNADSSKJEMA FOR EKSISTERENDE TT-BRUKERE

Dato: 12.06.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1258
Fra/til:
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE - EKSISTERENDE TT - BRUKERE
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: