Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV TAFTØY NÆRINGSPARK

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2222
Fra/til: Aure kommune, Aure kommune
Saksbehandler: Olav Hunnes
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV TAFTØY NÆRINGSPARK
Unntatt off:
Dokument: