Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA

Dato: 05.07.18
Type: Notat
Saksnr: 18/992
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ØKTE RESSURSER TIL LOVPÅLAGT INTERNKONTROLL
Unntatt off:
Dokument: