Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1536
Fra/til: Fagforbundet Hemne
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: KRAV OM ØKT UTVIDET STILLING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: