Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TIL UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1462
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANDERS N. HAUKVIK - RESTAURERING AV SÆTERBU, OPPEETTING AV MUR OG ADKOMSTVEG
Unntatt off:
Dokument: