Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - FOSSEVEIEN 3 - RESTANSEFORESPØRSEL

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/134
Fra/til: Aktiv Eiendomsoppgjør AS
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: OPPLYSNINGER OM EIENDOMMER GITT TIL EIENDOMSMEGLERE - PRIVATE 2018
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: