Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BÅLBRENNING

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1124
Fra/til: Lars Folde
Saksbehandler: Trygve Hauge
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILLATELSER TIL BÅLBRENNING 2018
Unntatt off:
Dokument: