Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR VEDR SPØRSMÅL OM TOMTEGRENSE GNR 101/672

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1
Fra/til: Oddrun Gjølmesli Andersen
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: DIVERSE SKRIV - TEKNISKE TJENESTER 2018
Unntatt off:
Dokument: