Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEKREFTELSE PÅ TILDELING AV TILSKUDD KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD 2018

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/1043
Fra/til: Trøndelag Fylke
Saksbehandler: Hanne Stavaas Tøndel
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: KOMPETANSEMIDLER 2016 - 2018
Unntatt off:
Dokument: